Wij realiseren in samenwerking met onze opdrachtgevers de herbestemming van vaak verkommerende kastelen, ensembles de batiments, industrieel en traditioneel erfgoed en beschermde monumenten.

Samen met onze opdrachtgevers worden deze aankopen doorontwikkeld op basis van mede eigendom, en wij begeleiden de vernieuwbouw, herbestemming en meer.

Patrimoine Villages houdt zich al langer met deze materie bezig en wij nemen graag nog vaker het initiatief richting realiseren van deeleigendom in collectief verband!

  • Wij maken onroerend goed financieel en praktisch bereikbaar voor dertigers tot 60 plussers
  • met een gemiddeld tot meer dan gemiddeld inkomen
  • in een mate van eigendom die wordt bepaald naar rato van de aandelen
  • die de participanten ieder voor zich verwerven.
  • mede eigendom betekent dat zich verschillende woon- of woon en bedrijfsunits van verschillende eigenaren onder één dak en op een gemeenschappelijk grondstuk bevinden
  • de praktisch uitwerking in een Franse SCI bijvoorbeeld (Société Civile Immoblière) wordt door ons gerealiseerd in nauwe samenspraak uiteraard met onze opdrachtgevers